Dodaj baner!
Szukaj:  

Banery reklamowe


REGULAMIN TABLICY OGŁOSZEŃ:

1. Tablica ogłoszeń jest w podstawowej wersji bezpłatna, aczkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za jej korzystanie w dowolnym momencie.

2. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,

3. Wpisując dane osobowe do serwisu użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.

4. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez serwis,

5. Dane wpisane do serwisu będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu oraz w e-mailach wysyłanych do subskrynentów,

6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,

7. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

8. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze,

9. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

- treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,

- zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,

- za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,

- funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

10. Rezerwujemy prawo do:

- usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,

- usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny

- usuwania kont użytkowników bez podania przyczyny, a w szczególności użytkowników łamiących regulamin,

- modyfikowania niniejszego regulaminu,

- czasowego przerywania pracy serwera,

- zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.---------------------------------------------------------------------------------------------------• W serwisie umieszczać można ogłoszenia i reklamy:1. Ogłoszenie zwykłe - jest darmowe


2. Ogłoszenia płatne sms-em:


Ogłoszenie wyróżnione - ukazujące się w kategorii ogłoszeń wyróżnionych, jest podświetlone kolorem we wszelkich listach i spisach ogłoszeń, a także ma pogrubioną czcionkę. Ogłoszenie jest automatycznie aktywowane.


3. Reklama w serwisie - jest możliwość zamieszczenia swojego banera i boxu reklamowego:


Reklamy są autmatycznie aktywowane po wspisaniu kodu otrzymanego sms.
Nie reklamujemy stron pornograficznych i niezgodnych z polskim prawem. Takie banery zostaną usunięte bez zwrotu poniesionych kosztów.